اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۰۲۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۹۷۹۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۸۵۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۱۱۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۳۵۲۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، مجتمع تجاری خیام ، طبقه 3 ، واحد 344

شیر دیافراگمی لاستیکی


مشخصات محصول

    • نوع محصول/خدمات
    • محصول وارداتی 
    • نام تجاری محصول
    •  
    • پرسنل مرتبط
    •  

مشخصات دیگر محصول

    • حداقل تعداد سفارش
    •  
    • شرایط فروش
    •  
    • شرایط پرداخت
    •  
    • مقصد تحویل
    •  
    • حداقل زمان تحویل
    •  
    • گواهینامه ها
    •  

سفارش محصولنام و نام خانوادگی  
نام شرکت یا موسسه  
شماره تماس  
پست الکترونیک  
شرح درخواست  
   
کدامنیتی  
Send