اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۸۵۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۳۵۲۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، مجتمع تجاری خیام ، طبقه 3

توسعه صنعت پارسیان33118505-021

تلفن

    • ۳۳۱۱۸۵۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۱۰۳۵۲۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، مجتمع تجاری خیام ، طبقه 3