اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۰۲۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۹۷۹۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۸۵۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۱۱۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۳۵۲۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، مجتمع تجاری خیام ، طبقه 3 ، واحد 344

توسعه صنعت پارسیان 33118505-021

تلفن

  • ۳۳۹۸۰۲۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۱۱۹۷۹۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۱۱۸۵۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۱۱۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۰۳۵۲۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، مجتمع تجاری خیام ، طبقه 3 ، واحد 344