شیر فلکه دیافراگمی تفلونی

توسعه صنعت پارسیان تأمین کننده و عرضه کننده

شیر فلکه دیافراگمی تفلونی

میباشد.

شیر دیافراگمی

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


لطفا
پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر
نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.