شیر دیافراگمی ضد اسید از بهترین محصولات ارائه شده توسعه صنعت پارسیان میباشد.

مشاهده

دیافراگم ولو ضد اسید

مشاهده

توسعه صنعت پارسیان وارد کننده شیرالات ضد اسید میباشد.

مشاهده