توسعه صنعت پارسیان وارد کننده شیرالات دیافراگمی ساندرز میباشد.

مشاهده

توسعه صنعت پارسیان بزرگترین نماینده فروش شیر ساندرز دیافراگمی میباشد.

مشاهده

توسعه صنعت پارسیان تولید کننده شیر ساندرز دیافراگمی فلنجدار میباشد.

مشاهده

شیر ساندرز دیافراگمی

مشاهده

توسعه صنعت پارسیان عرضه کننده شیر ساندرز فلنجدار میباشد.

مشاهده

نمایندگی دیافراگم ولو

مشاهده

توسعه صنعت پارسیان تولید کننده شیر فلکه ساندرز دیافراگمی کلاس 150 میباشد.

مشاهده

توسعه صنعت پارسیان بزرگترین نمایندگی شیر دیافراگمی ساندرز میباشد.

مشاهده